Log ind   |  
Kontakt Minimer

Allested- Vejle Vandværk kan kontaktes på  adressen:

Postadresse:
Allested-Vejle Vandværk
Kirkevej 27
5672 Broby


Direkte kontakt:
Allested-Vejle Vandværk
Nygade 1
5672  Broby
E-mail. avvand@mail.dk

Vedr. Uheld, drift, tilsyn og installationer: Kontakt bestyrelsen

Vedr. Vandregning, måleraflæsning og flytning: Kontakt kasserer/bogholder - av-vand@outlook.dk

 

Forside Minimer

22.09.2017:

Vi har fået analyseret vandprøver fra hver enkelt boring og i de 2 af boringerne
er der fundet små overskridelser af Despenyl-chloridazon (pesticidrester).

Disse 2 boringer er nu blevet lukket og det vand, der leveres er under grænseværdierne for pesticider.

Ved evt. spørgsmål kan Ole Raun kontaktes på tlf. 40 37 70 33.


Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Allested-Vejle Vandværk

 

 

Hårdhed:

Hårdheden på vandet fra Allested-Vejle Vandværk er 18,5 dH
Læs mere om hårdhed her

Stort vandforbrug:
Hvis en forbruger i en periode har eller har haft ekstra stort vandforbrug, vil vandværket gerne have en meddelelse fra forbrugeren. Vi har overvågning på anlægget og kan derved få løst problemer med afvigelse.

Kontrol af vandmålere:
Vandmålerne er udlånt af vandværket og vil med mellemrum blive kontrolleret/udskiftet. Vandmålerne skal være let tilgængelige, således at aflæsning/udskiftning kan finde sted. Ved udskiftning af vandmålere vil berørte vandbrugere blive orienteret herom pr. brev. Retningslinier for kontrol/udskiftning af vandmålere er fastsat af folketinget.
se mere her:

Hjertestartere:Vandværket har opsat 3 hjertestartere i området.
1: Allested-Vejle Vandværk - Nygade 1

2: Fangelvej 62 - placeret på bygning med adgang fra Radbyvej

3: Allested Kirke - Østergade 102A - placeret ved indgang til graverkontor.
    Indkørsel både fra Østergade samt fra Allestedgårdsvej 

Driftsinfo Minimer

Vandforsyningen kører normalt

 

Copyright 2010 by DotNetNuke Corporation